SANAFIT - FYZIOTERAPIA SO SRDCOM

S A N A F I T
Fyzioterapia so srdcom
                                      ROZSAH POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
manuálna medicína * mobilizačné techniky * myoskeletálna medicína Lewitovej školy
vertebroterapia * LTV a rehabilitačná liečba skolióz * autotrakčná myokorekčná metóda * liečby skolióz
liečba vertebrovestibulárneho systému * migrénozne stavy * funkčná sterilita /podľa Mojžišovej/
trakčná liečba algických syndrómov chrbtice a skolióz
Prejsť na obsah
terapie
FASCIAL FITNESS

Klasický tréning kladie neustály dôraz na dostatočné precvičeníe svalových vlákien, kardiovaskulárny systém a neuromuskulárnu koordináciu. Väčšina zranení z preťaženia v športe sa ale stane v nútri rozsiahleho systému fascií potom, čo zaťaženie presiahne ích kapacitu. Klúčová stratégia pri tréningu je preto zamerať sa na budovanie silnejších a odolnejších  fascií.
Stromová 2548/1 19 911 01 Trenčín - www.ozkuko.sk - www.sanafit.sk - info@sanafit.sk - 0905 846 241
Patrícia Hamříková Mgr. Bc.
fyzioterapeut - štatutár OZ KUKO
-fyzioterapia
-kraniosakrálna osteopatia
-fascial fitness
-fascial yoga
Návrat na obsah