SANAFIT - FYZIOTERAPIA SO SRDCOM

S A N A F I T
fyzioterapia so srdcom
                                      ROZSAH POSKYTOVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
manuálna medicína * mobilizačné techniky * myoskeletálna medicína Lewitova škola * vertebroterapia * LTV a rehabilitačná liečba skolióz * autotrakčná myokorekčná metóda *          liečby skolióz * liečba vertebrovestibulárneho systému * migrénozne stavy * funkčná sterilita /podľa Mojzisovej/ * trakčná liečba algických syndrómov chrbtice a skolióz
Prejsť na obsah
Sídlo OZ:
Občianske združenie KUKO BOBOT 279  913 25

Prevádzka OZ:
Zdravotné stredisko Špitálska, Legionárska 19    911 01 Trenčín  1- Poschodie
Jakšíkova 4 - oproti budove Kerametalu Bratislava

Mail:
info@sanafit.sk

IČO:42024404
DIČ:2021266830
BANKA: 0274437373/0900

Koordinátor a objednávky:
Patrícia Hamříková Mgr. Bc.
objednávky na terapie    0905 846 241

Stromová 2548/1 911 01 Trenčín - www.ozkuko.sk - www.sanafit.sk - info@sanafit.sk - 0905 846 241
Návrat na obsah